Rated with ICRA In Memoriam:

Ida Schaake, 195x

Ida Alberta Hobbelt-Schaake

(11 december 1927 - 8 december 2000)

logopaediste

(spraak- en stemheelkundige)

----------------------------------------------------------------------

Ware generaals sterven niet in bed, maar op het veld van eer.

----------------------------------------------------------------------

"Mijn hart en ziel stromen over van blijdschap en trots, omdat ik samen met jullie, mijn mensen, heb mogen strijden om jullie en/of jullie kinderen een volwaardig bestaan in onze maatschappij te geven, ondanks fel verzet van al die anderen. We wisten dat we het konden. En we hebben het gedaan."

"Ik ben tevreden over U."

 

Onze Moeder, Vertrouwelinge, Steun en Toeverlaat, is doorgegaan waar wij nog stil moeten blijven staan. Edoch, ieder van ons zal altijd een stukje van Haar bij zich dragen.

----------------------------------------------------------------------

De crematie heeft, overeenkomstig haar wens, in stilte plaats gevonden.

H.J.H. Hobbelt
G.E.G. Hobbelt

----------------------------------------------------------------------

Correspondentie

(brieven)

Wierdensestraat 78, 7604 BK Almelo

(email)

Ger.Hobbelt@insh-allah.org

(website)

http://www.ia-schaake.com/

----------------------------------------------------------------------

Curriculum Vitae

1948 - 196? onderwijzeres op de lagere school
195? - 2000 logopediste (werkend als zelfstandige)

De onderwijzeres

Omdat ze werken met kinderen leuk vond en een universitaire opleiding (psychologie) financieel niet haalbaar was (we spreken over de jaren 1940-1950; daar kwam nog bij dat haar vader en enig kostwinner van het gezin vroegtijdig overleed aan T.B.C.) koos ze voor de Kweekschool (tegenwoordig de pedagogische academie) en werd onderwijzeres op de lagere school (1e en 2e klas), eerst in Overdinkel (Overijssel), later in Almelo (Overijssel).

Na een aantal jaren kinderen het lezen, schrijven en rekenen te hebben bijgebracht, kreeg ze steeds meer het gevoel dat het gros van de kinderen haar niet nodig had. Die leerden dit alles ook wel zonder 'juf'. Ze wenste iets te doen voor kinderen die daadwerkelijk hulp nodig hadden. Derhalve koos ze, na enige tijd haar licht te hebben opgestoken bij diverse vervolgopleidingen, voor de opleiding logopedie. Na deze succesvol te hebben doorlopen, startte ze een kleine logopedie praktijk naast de dagelijkse werkzaamheden op school. Er moest tenslotte brood op de plank komen en ze was er zeker van dat een startende praktijk niet direct zou worden overspoeld door nieuwe aanmeldingen.

De logopaediste

Na een paar jaar dit zo te hebben volgehouden, kwamen er steeds meer aanmeldingen voor logopedie behandeling. Ze nam ontslag als lerares, om zich vervolgens helemaal op de logopedie te storten.

Samen met haar echtgenoot, H.J.H. Hobbelt, ontwikkelde ze in deze jaren haar eigen Register methode om zwakbegaafde en/of hersenbeschadigde kinderen de stof bij te brengen (lezen, schrijven, rekenen, etc.) die ze nodig hebben om een volwaardig lid van onze maatschappij te kunnen worden. Ze had zich als doel gesteld deze kinderen een goede kans te geven op een normaal leven, waarbij ze niet of nauwelijks meer hinder van hun handicap zouden ervaren.

De Register methode is een bundeling van onderdelen uit de Hoogenveense (leesplankje, etc.) en andere methoden, gecombineerd met diverse elementen uit de 'control engineering'. Dit leverde het beoogde resultaat: meer dan 80% van de behandelde patiënten, vaak reeds opgegeven door de collega's, doorloopt de normale lagere school, waarna een normale vervolgopleiding (LTS - VWO/HEAO) volgt. Deze kinderen, in het begin gebrandmerkt voor het B.L.O. of andere vormen van 'bijzonder onderwijs' zonder toekomstperspectief, komen alsnog op een niveau terecht, waar ze even goed functioneren als andere, 'normale' kinderen. Ze leren, werken en hebben plezier in het leven. Geen wegkwijnen achter ramen in een instituut of inrichting voor zwakbegaafden.

Resultaat doet van zich spreken, en ondanks dat enkele vakbroeders 'Mevrouw Schaake' gaarne afschilderen als 'autoritair' (of andere prijzende woorden), groeit de praktijk uit tot de grootste in Oost-Nederland (periode 1980 - 1994, maar vermoedelijk is deze mijlpaal al eerder bereikt [Red.]). Nadat ze de 65 is gepasseerd, besluit 'Mevrouw Schaake', na 2 generaties kinderen te hebben meegemaakt als onderwijzeres/logopediste, het wat rustiger aan te gaan doen. Het aantal patiënten wordt langzaam afgebouwd. Desondanks blijven de aanvragen binnenkomen, maar ze besluit meer tijd voor zichzelf te reserveren na een leven in dienstbaarheid te hebben doorgebracht.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. "Bijzondere gevallen" hebben tot aan haar dood altijd haar warme aandacht behouden.

Iedere patient heeft haar vreugde gegeven, vooral als zij, soms zelfs nog vele jaren later, nog eens langs kwamen om 'Mevrouw Schaake' van hun wederwaardigheden te vertellen. Want alle kinderen, zowel op school als in de logopedie-praktijk, zijn altijd ook een beetje haar eigen kinderen geweest.

----------------------------------------------------------------------

Beelden zeggen soms meer dan woorden

1928 Ida en Opoe, 1928
1930 Ida, 1930
1931 Ida, 1931
1943 Ida en Riekje Ottema, 1943
1953 Ida op de Windhoekschool, 1953
1956 Ida, 195x
1966 Ida, 1966
1976 Ida, 1976
1993 Ida, 1993
199? Mohd. Sultan Shalla, Ida en Ger, 199?

Op vakantie in Kashmir, Srinagar, Dal Lake

199? Ida, 199?
1998 Ida, 1998

----------------------------------------------------------------------

Logboek

16 december 2000

Eerste versie. Stel foto's voor de 'lifecycle' ingescand.

Volgende maand verder uitbreiden.

18 maart 2000

Paar kleine aanpassingen.

Verdere uitbreiding ligt nog op de plank. Helaas zal dat nog even duren voordat het hier zichtbaar wordt.

 7 juli 2002

Taalfout gecorrigeerd, paar andere kleine dingetjes.

 

----------------------------------------------------------------------

These pages are (c) copyright Gerrit E.G. Hobbelt a.k.a. "Insh_Allah", 2000-2001. Any brand names and product names included in these pages are trademarks, registered trademarks, or trade names of their respective holders. Any works of art included in these pages are (c) copyright their respective creators or their representatives or (former) employers. etcetera etcetera...